Wednesday, November 11, 2015

“外来者”是巫统的政治正确

国人欢庆屠妖节,国家领袖按照标准作业程序在各大报章发表“各族友爱和谐”的标准文告。这种文告唯一的作用和意义,是填补(或浪费)报章的版位。

今年陪伴这些“各族友爱和谐”的文告同时见报的,是国家干训局总监拉惹阿里夫坚持我国华印裔为“外来者”,还有巫统华玲区国会议员阿都阿兹在国会下议院呛声行动党议员“回唐山”。

我国华裔公民被人以种族主义论述呛声,在近年来早已不再是新闻。信手拈来的,有亲巫统的穆联会主席阿都拉再益发表华人是“入侵者”、同样亲巫统的“一马退伍军人协会”主席莫哈末阿里在刘蝶广场外发表种族煽动演讲、乡区及区域发展部长依斯迈沙比里在面子书号召马来人杯葛华裔商家、农业及农基工业部副部长达祖丁恫言“掌掴华人”。

首相纳吉在出席民政党的全国代表大会时,承诺会对付发表冒犯他族言论者,可是至今我们尚未看到到底有谁被对付了。马华公会的魏家祥也曾表示会把依斯迈沙比里和达祖丁的种族言论“带上内阁追究到底”,现在也没有人清楚到底魏家祥追到了哪里、究到了什么?

相反的,民政党的资深党员陈来顺在代表大会上驳斥其实马来人、华人和印度人大家都是外来者,此言一出,民政党领导层便在巫统领袖的怒斥下宣布冻结陈来顺的党籍,还要代陈来顺向全国人民道歉,诚意十足,效率一流。我们何曾见过巫统主席代发表冒犯他族言论的巫统领袖向人民、或国阵成员党道歉?

国阵成员党无法纠正、更无力遏止巫统领袖及国家干部周而复始的种族言论,因为“非我族类,其心必异”本来就是巫统政治正确的论述。只有抓紧这个基调,巫统“捍卫马来人权益”的论述才能顺理成章。

因为这符合巫统的政治正确,所以每逢巫统党选的交锋、代表大会的作秀,拿他族作为开刀的对象,从来都是最廉价、最不需负上责任的把戏。也因为符合巫统的政治正确,所以每当巫统领袖们把“外来者”、“回唐山”、“回印度”说出口时,是多么的理直气壮、那么的自然流露。

作为寄人屋檐下的马华、民政、国大党,只求在巫统庇护下求个一官半职,还有什么底气挑战主子的政治正确?

只要马来西亚还是继续由巫统掌政,“外来者”的标签、“回唐山”的呛声,肯定不会是绝唱,马华公会就算到了张盛闻当总会长的那天,也仍是只能继续发文告“追究到底”。2 comments:

law said...

老百姓

悲观的是,现今的大马无论谁执政,都走不出这局面………

Anonymous said...

Bagus sekali. Komen Yang paling tepat. Akan mendapat sokongan semua rakyat Yang berjiwa semangat Malaysia tulen. Kalau pemimpin kita mempunyai pandangan Dan keberanian seperti than, bertuahlah rakyat Malaysia.